Cristalleria a Palamós (Girona) - Tancaments AG

Tancaments metàl · lics

Instal · lem tot tipus de tancaments metàl · lics, portes, finestres, reixes, ballestes de seguretat, portes de garatge, automatismes ...

Cristalleria i PVC

Tendals

Cristalleria a Palamós (Girona) - Tancaments AG tancamentsag006003.jpg tancamentsag006002.jpg
També treballem amb tots els tancaments en vidre i / o PVC existents en el mercat, fem vidres a mida i qualsevol tipus de reparació.
Fem de la llar un lloc més acollidor amb el muntatge de tendals, marquesines, persianes, etc, amb automatismes, sensors, domòtica, etc.
tancamentsag001001.jpg

607 97 41 64

. Tancaments d'Alumini a Palamós (Girona) - Calonge - Palafrugell - Platja d'Aro - La Bisbal.
. Portes i finestres a Palamós (Girona) - Calonge - Palafrugell - Platja d'Aro - La Bisbal.
. PVC a Palamós (Girona) - Calonge - Palafrugell - Platja d'Aro - La Bisbal.
. Cristalleria a Palamós (Girona) - Calonge - Palafrugell - Platja d'Aro - La Bisbal.
. Tendals a Palamós (Girona) - Calonge - Palafrugell - Platja d'Aro - La Bisbal.